Ta strona używa ciasteczek (cookies, szczegóły w zakładce - polityka prywatności), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem


Polityka Prywatności strony internetowej unidelta.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alfa RK Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą w Osielsku przy ulicy Krakowska 20 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr KRS0000634262 ( dalej zwana Administratorem)..
2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt pod adresem e-mail: wojtek@unidelta.pl 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na zakup towarów lub świadczenie usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych na podstawie art.6 ust.1, pkt b RODO
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, oraz firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, usługodawcom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu .
5. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, możliwość przenoszenia danych, możliwość wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy na zakup towarów lub świadczenie usług, odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
menu
dane firmy
ALFA Kroszel Sp.j.
Wilcze, ul. Krakowska 20
86-031 Osielsko
NIP 554-294-09-37


kontakt
Beata Lamparska
tel.: 52 324 02 98 /tel. kom.: 513 129 155
beta@unidelta.pl

Kasia Jagowdzik
tel.: 52 362 00 92 /tel. kom.: 515 250 470
beta@unidelta.pl

godziny pracy hurtowni
8:00 – 15:00

projekt i wykonanie Krisk@